Saturday, September 10, 2011

เอไอเอ ประเทศไทย มอบห้องสมุดหลังที่ 20 แก่โรงเรียนในแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน, 10 มีนาคม 2554: นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหาร
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด – ประเทศไทย (เอไอเอ ประเทศไทย) (ที่ห้าจาก
ซ้าย) พร้อมด้วยนางกัญจมา ศรีอรุณ รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร (ที่หกจากซ้าย) และนายชาตรี พิมสาร ผู้ช่วยรองประธานและผู้อำนวยการตัวแทนภาคเหนือ (ที่สามจากขวา) ร่วมกันมอบห้องสมุดให้แก่โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 (ที่ 3 จากซ้าย) และนายอนิรุทธ์ สายบุญผาง ผู้อำนวยการโรงเรียน (ที่สี่จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ

โครงการ “ห้องสมุดโรงเรียน” เป็นโครงการที่เอไอเอ ประเทศไทย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยห้องสมุดโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นห้องสมุดหลังที่ 20ที่เอไอเอ ประเทศไทย มอบให้แก่โรงเรียนในหลายจังหวัดทั่วประเทศ

No comments:

Post a Comment